Smart – VG Partnerstudio

Smart publiserer annonsørinnhold for Komplett produsert av VG Partnerstudio AS. Partnerstudio har ingen tilknytning til VGs redaksjon, men innholdet er i likhet med ordinære annonser underlagt VGs kvalitetskrav og redaktøransvar. VGs journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.

©2019 Spett Gaming - Organisasjonsnummer: 916 079 583

Log in with your credentials

Forgot your details?