Lotushjelpen

Lotushjelpen er en relativt ny organisasjon, som ble dannet i 2011 for hjelp til utdannelse av barn og unge på Sri Lanka. Lotushjelpen jobber på tvers av politiske, religiøse, etniske og kulturelle skillelinjer.

Hvorfor navnet Lotushjelpen?
Lotus er en vakker blomst som kommer opp og viser oss sin styrke og prakt på trass av sine vilkår. Slik tenker vi også om barna / ungdommene vi hjelper med utdannelse. Det er de som kan videreutvikle sin familie, sitt lokalsamfunn og ikke minst ressursen som skal bygge fremtiden for sitt land.

Bare gjennom kunnskap og forståelse kan vi bygge fred, og denne kunnskapen skal verdens barn ta med seg videre i livet. Det er våre barn som skal overta etter oss. Derfor vil vi fokusere på barnas fremtid og sikkerhet.

Vi i Lotushjelpen jobber stadig med å samle inn penger og ressurser til elevene på Sri Lanka. Dette er gjort med mye god,frivillig hjelp. Vi er utrolig takknemlig for all den hjelp vi får, og det er plass til mange flere på vårt lag!

(Kilde: www.lotushjelpen.org)

Hvordan hjelpe?

©2019 Spett Gaming - Organisasjonsnummer: 916 079 583

Log in with your credentials

Forgot your details?